Detta är SÅEF

Stockholms Åringsauktioner Ekonomisk Förening, SÅEF, bildades 2004 av sex uppfödare och hästägare med målsättningen att trygga en fortsatt årlig auktion på ettåriga fullblodshästar i Sverige.

Verksamheten bedrivs på ideell basis och i samverkan med Svensk Galopp. Eventuellt överskott kommer galoppsporten till godo, exempelvis genom extra prispengar och uppfödarpremier.

Styrelse tillika auktionskommitté utgörs av: Leif Wretman (ordf), Petra Amoudruz, Roger Asp.

 

Resultat från tidigare auktioner visas här:

2022   2021  2020  2019  2018  Tidigare

 

Inloggning

Endast för registrerade medlemmar av styrelsen